ALGEMENE VOORWAARDEN EN BETALINGSINFO

ALGEMENE VOORWAARDEN

Door het plaatsen van de bestelling verklaart u zich akkoord met de voorwaarden.

Algemeen

  • Bezoekers (leerlingen, gasten, etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein, waar de eindvoorstelling en activiteiten worden georganiseerd, te houden aan de huisregels van Loeka Dance eXp evenals de aanwijzingen, die gegeven worden door de directie en/of docent, op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt kan tot verwijdering worden overgegaan.
  • Aanwezigheid voor, tijdens en na de eindvoorstelling van de bezoeker is geheel op eigen risico. Loeka Dance eXp is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van aanwezigheid van de eindvoorstelling. Loeka Dance eXp is tevens niet aansprakelijk voor schade en/of vermissing van persoonlijke eigendommen.
  • Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van Loeka Dance eXp door toedoen van een bezoeker of lid zullen ten alle tijden verhaald worden.

    Betalings info
  • Wij verzoeken u vriendelijk om het totaal bedrag van uw bestelling binnen 7 dagen over te maken op rekeningnummer NL65.ABNA.044.62.55.262 ten name van L. Wijnhoff onder vermelding van het ordernummer.
  • Restitutie op bestelde kaart(en) is NIET mogelijk.
  • Pas na ontvangst van het bedrag is de bestelling definitief en worden de kaarten verzonden of tijdens de les meegegeven.
  • Bestellingen na 2 juli 2017 dienen direct overgemaakt te worden. Zodra de betaling is ontvangen zullen de kaarten klaar liggen bij de ingang van Sporthal de Walvis tijdens aanvang van de voorstelling.
  • 5 juli 2017 om 21:00u sluit de online verkoop.